PPE

8 ชนิด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment , PPE )

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment , PPE ) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือเรียกสั้นๆว่า PPE เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เป็นปราการด่านสุดท้าย