Jobs

   มาเป็นส่วนหนึ่งของ เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด

Print


ผู้บริหารงานขายอาวุโส (Senior Sales Executive)

[ รายละเอียดงาน ]
1. บริหารงานขาย เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. ขยายฐานลูกค้า พร้อมรักษาฐานลูกค้าเดิม
3. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาลูกค้า
4. สร้างกลยุทธ์กระตุ้นยอดขาย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

[ คุณสมบัติผู้สมัคร ]
1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ประสบการณ์งานขาย มากกว่า 4 ปี
3. จบการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี ขึ้นไป
4. ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ดี
5. อัธยาศัยดี สุภาพ และเข้ากับคนได้ง่าย

[ สถานที่ปฏิบัติงาน ]
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา 1 คน   เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท

[ ติดต่อสมัครงานโดยตรงที่ ]
นิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ (อั๋น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย-กรรมการ (MD)
อีเมล : [email protected]
โทร : 081-723-1328
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล : [email protected]

Print


ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Manager)

[ รายละเอียดงาน ]
1. ควรอ่านรายละเอียด ให้ครบถ้วนก่อนโทรศัพท์ หรือติดต่อ
2. พัฒนาบุคลากร ดึงความสามารถของคน ออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ควบคุมการทำงานของแผนกประสานงานขาย (3 คน)
4. ดูแล ความถูกต้องโดยรวมของแผนกจัดส่ง (2 คน)
5. ดูแล ความถูกต้องของฝ่ายโกดังสินค้า (3 คน) กับระบบบัญชี
6. สัมภาษณ์พนักงานใหม่เบื้องต้น
7. อบรมพนักงานใหม่ ให้เข้าระบบของงาน และเข้าใจ ระบบงาน
8. ติดต่องานราชการ ที่เกี่ยวกับบริษัท
9. ** มีที่พักให้ฟรี **

[ คุณสมบัติผู้สมัคร ]
1. ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา อายุ 29 ปีขึ้นไป (ควรอ่านให้ครบถ้วน ก่อนโทร)
2. เก่งในการพัฒนาบุคคล และตนเอง เก่งในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. มีประสบการณ์ ในการดูแลพนักงาน และพัฒนาบุคลากร
4. ใช้ระบบบัญชี สำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะ Express
5. บุคคลิกเข้ากับคนได้ง่าย มีทักษะในการจัดสรรคนให้ตรงกับงาน
6. มีความเป็นผู้นำ ควบคุมพนักงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. ประสานงานกับเจ้าของกิจการได้ กล้าคิด กล้าพูด และคิดก่อนทำ
8. มีบุคลิก Lifelong learner ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หาความรู้อยู่เสมอ
9. ไม่ขี้กลัว กล้าลุย กล้าเปลี่ยนแปลง
10. ผู้สมัครจะต้องทำ VDO personality presentation ส่งมาให้ HR ตามข้อมูลที่เราร้องขอ ก่อนสัมภาษณ์

[ สถานที่ปฏิบัติงาน ]
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา 1 คน   เงินเดือน 30,000 – 40,000 บาท

[ ติดต่อสมัครงานโดยตรงที่ ]
นิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ (อั๋น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย-กรรมการ (MD)
อีเมล : [email protected]
โทร : 081-723-1328
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล : [email protected]

Job_Head-1-2


พนักงานขาย ลูกค้ากลุ่มร้านฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง  

[ รายละเอียดงาน ]
1. ออกพบลูกค้า ทั้งเก่า และใหม่ แนะนำสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ใช้รถยนต์ของบริษัท มีคนขับรถให้ ทางด่วน และเชื้อเพลิงของบริษัท
3. สร้างยอดขาย และสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
4. วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ และรู้รอบการสั่งสินค้าของลูกค้า
5. ส่งใบเสนอราคา โบรชัวร์ติดตามการขาย ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ
6. มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายให้
7. วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าได้
8. ค่าคอมมิชชั่น ไม่มีขีดจำกัด
9. ทำการขาย “เชิงรุก” ไม่ใช่ตั้งรับ
10. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน 8:30-17:30 น.

[ สถานที่ปฏิบัติงาน ]
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา 2 คน   เงินเดือน 17,000 – 30,000 บาท

[ คุณสมบัติผู้สมัคร ]
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ รับ-ส่ง อีเมลได้
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office
4. ตั้งใจทำงาน
5. รักงานขาย และ เรียนรู้สิ่งใหม่
6. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรมต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
7. ใช้โทรศัพท์ Smart Phone ได้
8. ชอบพบปะลูกค้า และการเดินทาง
9. ใช้คอมพิวเตอร์ อีเมล์ และอินเตอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสารได้
10. ใช้รถยนต์ของบริษัท (เก๋ง/กระบะ) ในการออกพบลูกค้า

Job_Head-2-2


พนักงานขาย ฝ่ายโรงงาน 

[ รายละเอียดงาน ]
1. ทำการขายเชิงรุก สร้างสรรค์งานขาย
2. ใช้รถยนต์ของบริษัท ขับออกไปพบลูกค้า
3. แนะนำสินค้าของบริษัท สร้างยอดขาย
4. ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
5. วางแผนเส้นทางในการพบลูกค้าในแต่ละวัน
6. จดรอบการสั่งสินค้า และกำหนดการพบลูกค้าแต่ละเดือน
7. วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้า
8. รู้จักจุดแข็งของสินค้า และเข้าใจสินค้าของคู่แข่ง
9. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ส่งอีเมลได้ ใช้โทรศัพท์ได้คล่องแคล่ว
10. มีค่าค่าคอมมิชชั่น จากการขาย ไม่มีขีดจำกัด

[ สถานที่ปฏิบัติงาน ]
ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัตรา 2 คน   เงินเดือน 18,000 – 30,000 บาท

[ คุณสมบัติผู้สมัคร ]
1. เพศชาย / หญิง มีความมั่นใจในตัวเองสูง และต้องมีทักษะการขายที่ดี
2. อายุ 26 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิ อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดี
5. ทำงานขายเป็นจริงๆ ไม่ใช่คิดว่าแค่ทำได้ 
6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้บ้าง ใช้อีเมลได้
7. มาเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่มาเพื่อเป็นกาฝาก หรือหนอนผลไม้
8. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีคุณธรรมต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
9. กระตือรือร้น มีความทะเยอทะยาน ที่จะสร้างฐานะตนเองให้ดีขึ้น
10. รักงานขาย ชอบเรียนรู้รายละเอียดสินค้า
11. ” ต้องมีประสบการณ์ “