ส่วนประกอบของ รองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้ หมายถึง รองเท้าที่มีไว้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเท้าของเรา โดยรองเท้าเซฟตี้ จะประกอบด้วย