Company Profile copy

   บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด

PlayPause
Slider

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยคุณ นิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ โดยอาศัยเงินออมจากการทำงาน ตอนที่เป็นพนักงานฝ่ายขาย ของบริษัทข้ามชาติต่างๆ กิจการเริ่มต้นจากการนำเข้า  และขายปลีก เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า ยางรถยนต์ ถุงมือยาง และโรงงานฟอกหนัง โดยสินค้าที่ขายนั้นไม่ได้ขัดผลประโยชน์ กับบริษัทฯ ที่ผู้ก่อตั้งเคยทำงานอยู่แม้แต่รายการเดียว

สินค้าที่จำหน่ายนั้นเป็นกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคในการขายและการทดลองซ้ำ เพื่อให้ได้คุณสมบัติสินค้าที่แตกต่าง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่างจากกลุ่มคู่แข่ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าประจำได้

ในปี 2552 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ในประเทศไทย เริ่มซบเซาลง และโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์หลายแห่ง ถูกบริษัทเคมีขนาดใหญ่ เข้าซื้อกิจการ เพื่อลดการแข่งขันทางการตลาด จึงทำให้ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทคไม่สามารถนำเข้าเคมีภัณฑ์เหล่านั้นเข้ามาจำหน่ายต่อไปได้ เพราะการกีดกันทางการค้า

ทางบริษัทฯ จึงเริ่มทดลองนำเข้า สินค้ากลุ่มถุงมือหนัง จากโรงงานฟอกหนัง และถุงมือยางจากโรงงานผลิตถุงมือยาง เข้ามาจำหน่ายทดแทนสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ บริษัทจึงเริ่มนำเข้าอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้โรงงานผลิตในประเทศจีน อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น และให้ผลิตสินค้า ตามมาตรฐาน และใช้วัตถุดิบตามที่ทางเรากำหนดขึ้นให้

คำมั่นสัญญาในการจัดจำหน่ายสินค้า

(DISTRIBUTION COMMITMENT)

“คุณภาพสินค้าระดับโลก ในราคาที่พนักงานรากหญ้าจับต้องได้”
“WORLD CLASS QUALITY PRODUCTS WITH LOCAL PRICE”

บริษัทฯ ยึดมั่น ในคำมั่นสัญญาในระบบการค้า ระบบการเงิน การรับประกันคุณภาพสินค้า ทุกรายการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับคู่ค้า และลูกค้า ทุกๆ ราย และบริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้า สรรหาบุคคลากร ที่มีความสามารถ และมีความกระตือรือร้น เข้ามาร่วมงาน อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ปณิธาน ของเรา (COMPANY ETHIC)

“ความปลอดภัยของผู้สวมใส่ สำคัญที่สุด”
“SAFETY COMES FIRST”

สินค้าทุกชนิด จะถูกคัดกรอง คุณภาพ โดยคุณ นิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ (กรรมการผู้จัดการ) และทีมงานควบคุม คุณภาพ ทั้งชาวไทย และชาวจีน โดยเดินทางไปตรวจสินค้าด้วยตัวเอง และมีเจ้าหน้าที่ QC ประจำอยู่ที่ประเทศจีน คอยตรวจสินค้าทุกล็อตการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกรายการ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงคงที่ คุ้มค่าราคาที่ลูกค้าทุกท่านได้ชำระเงินซื้อไปใช้

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่ม ทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการ จากสำนักงานที่เขตประเวศ มาที่ ทำการปัจจุบัน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ที่มีพื้นที่รวม เกือบ 6 ไร่ และมีอาคารสำนักงาน พื้นที่ 2,860 ตารางเมตร เพื่อรองรับ การขยายยอดขาย และเสริมศักยภาพทางโลจิสติก และการจัดส่งสินค้า ให้ได้รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัท ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 19.2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ  และเพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะเป็น บริษัท มหาชน ในอนาคต

   เอกสารสำคัญบริษัท