แผ่นวัดไซส์รองเท้า

วิธีวัดขนาดเท้า ให้ตรงตามขนาดของรองเท้า

1.ยืนให้ส้นเท้าชิดติดกับกำเเพง

2.ใช้ตลับเมตรวัดจากส้นเท้าที่ติดกำเเพงออกมา จนถึงปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด

3.สมมติวัดได้ 27 เซนติเมตร

4.ให้นำค่าที่วัดได้(27 cm.) ไปเทียบตาราง ค่ารองเท้าที่ได้คือ 44 (หน่วย EU) หรือ 10.5 ในหน่วยของUS