ศึกษาการป้องกันไฟฟ้าแรงสูง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เป็นที่น่ายินดีที่อย่างยิ่ง ที่นักเรียนของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้นำถุงมือ VOLTGUARD ของ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ไปทำการวิจัยศึกษาในกลุ่มของสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และบรรเทาสาธารณะภัย โดยศึกษาถึงการป้องกันไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานของถุงมือ VOLTGUARD ซึ่งเป็นถุงมือที่ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงได้จริง เมื่อสวมใส่ทำงาน การวิจัยครั้งนี้กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลของงานวิจัยปรากฏออกมาตามเกณฑ์มาตรฐาน และแสดงให้เห็นว่าถุงมือนิรภัย VOLTGUARD ของ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูง ตามเกณฑ์การทดลองได้จริง 

ลักษณะภาพถุงมือ ที่นำมาทำการวิจัย

001

บทคัดย่อของงานวิจัย ของนักเรียนอาชีวศึกษา

003

ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มงานวิจัยของรัฐบาล

002

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้

004