เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ 08:30 – 17:30 น. โทร.038-088-750-3  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0105548075259 MsChemitech co.,Ltd  MsChemitech co.,Ltd

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 พื้นที่ขนาด 5 ไร่ ( 8,000 ตรม. ) อยู่บริเวณจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคอีสาน และใกล้ท่าเรือ หลายแห่ง สะดวกต่อการทำนำเข้า และส่งออก โดยมีอาคารสำนักงานขนาด 2,860 ตารางเมตร พร้อมส่วนคลังสินค้า 1,500 ตารางเมตร สามารถบรรจุสินค้า เทียบเท่ากับ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต ได้จำนวน 60 ตู้  มีรถจัดส่งสินค้าจำนวน 8 คัน และพนักงานมากว่า 30 คน.

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ (อั๋น) ผู้จัดการฝ่ายขาย-กรรมการ (MD)

คุณนิติพัฒน์ ปัญญเศรษฐภัทร์ (อั๋น)
ผู้จัดการฝ่ายขาย-กรรมการ (MD)

คุณธัญญรัศม์ สุวรรณสนธิ์ (พร) ผู้จัดการฝ่ายขายร้านค้า-ฮาร์ดเเวร์

คุณธัญญรัศม์ สุวรรณสนธิ์ (พร)
ผู้จัดการฝ่ายขายร้านค้า-ฮาร์ดเเวร์

ด้านหน้า และทางเข้าบริษัท

ด้านหน้า และทางเข้าบริษัท

ซุ้มพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่มเย็น

ซุ้มพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่มเย็น

พนักงานภายในบริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

พนักงานภายในบริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

ฝ่ายขาย บริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

ฝ่ายขาย บริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

บรรยากาศรอบบริษัทฯ

บรรยากาศรอบบริษัทฯ

บรรยากาศรอบบริษัทฯ

บรรยากาศรอบบริษัทฯ

คลังสินค้าในบริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

คลังสินค้าในบริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

คลังสินค้าในบริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

คลังสินค้าในบริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

อาคารรับ-ส่งสินค้า บริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

อาคารรับ-ส่งสินค้า บริษัท เอ็มเอส เคมีเทคฯ

พนักงานกำลังรับสินค้าเข้าคลังสินค้า

พนักงานกำลังรับสินค้าเข้าคลังสินค้า

ห้องรับรอง และต้อนรับผู้มาเยือน

ห้องรับรอง และต้อนรับผู้มาเยือน

ห้องผ่อนคลาย และรับประทานอาหาร

ห้องผ่อนคลาย และรับประทานอาหาร

Leave a Comment

Scroll to Top

Send this to friend