เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ 08:30 – 17:30 น. โทร.038-088-750-3  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0105548075259 MsChemitech co.,Ltd  MsChemitech co.,Ltd

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัท เอ็มอส เคมีเทค มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน และส่งเสริมการป้องกันไข้หวัดโควิด19 ที่ระบาดอย่าหนักในขณะนี้ ด้วย บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด เล็งเห็นถึงสุขภาพ อนามัยพนักงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานกับ บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด ในปี 2564 นี้จึงได้ให้พนักงานตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคม จึงจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนขึ้น

  • ขอให้เมืองไทยผ่านวิกฤติไปได้ด้วยดี ผมอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง สู้ๆ ครับ

    Leave a Comment

    Scroll to Top

    Send this to friend