เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ 08:30 – 17:30 น. โทร.038-088-750-3  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0105548075259 MsChemitech co.,Ltd  MsChemitech co.,Ltd

คุณสมบัติ ยางไนไตรล์(Nitrile,NBR)

        เป็นโคพอลิเมอร์ของ อะไครโลไนไตร์ล และบิวตาไดอีน ยางชนิดนี้มีความเป็นขั้วสูง ยางชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติเด่นคือทนต่อน้ามันปิโตรเลียม และตัวทาละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี เนื่องจากยางชนิดนี้ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็น บิวตาไดอีน ซึ่งจะให้ความยืดหยุ่น และส่วนที่เรียกว่าอะไครโรไนไตร์ลซึ่งเป็นส่วนที่จะทาให้คุณสมบัติของยาง NBR เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ หากยิ่งเพิ่มปริมาณ อะไครโรไนไรล จะทาให้มี

         ความทนต่อน้ามันและตัวทาละลายไฮโดรคาร์บอนสูงขึ้น การกระเด้งกระดอนต่าลง Compression Set น้อยลง อัตราการซึมผ่านก๊าซลดลง สมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่าลดลง ความทนทานต่อความร้อนและโอโซนสูงขึ้น ความต้านทานการขัดถูสูงขึ้น ความแข็งและความทนทานต่อแรงดึงสูงขึ้น ความหนาแน่นสูงขึ้น 

โครงสร้างทางเคมีของยางไนไตรล์

– ความยืดหยุ่นของยางไนไตรล์ จะต่ำกว่ายางธรรมชาติ

– ทนต่อสภาพอากาศ และความร้อนได้ดี

– ป้องกันน้ำมัน และตัวทำละลายได้ดี

– ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Leave a Comment

Scroll to Top

Send this to friend