เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ 08:30 – 17:30 น. โทร.038-088-750-3  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0105548075259 MsChemitech co.,Ltd  MsChemitech co.,Ltd


นโยบายความเป็นส่วนตัว


  • ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆ
  • การกำหนดนโยบาย เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของลูกค้าถือเป็นสิทธิ์ของเว็บไซต์
  • ทางเว็บไซต์สามารถเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกหากท่านทำผิดเงือนไข
  • เว็บไซต์ไม่มีนโยบายแจกจ่าย/ขายข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลอื่น
  • สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดต่างๆ ตามโปรโมชั่นของเว็บไซต์
  • คำตัดสินต่างๆ ของเว็บไซต์ และผู้ดูแลถือเป็นอันสิ้นสุดเงื่อนไข

<< กลับหน้ารายการสั่งซื้อ

Scroll to Top

Send this to friend